Kategoria: Inne

Konsultacje społeczne

  Od 21 kwietnia do 20 maja bieżącego roku mieszkańcy gminy Kartuzy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany ul. Wzgórze Wolności, ul. Kolejowej, parku między ulicami Ceynowy i Majkowskiego lub nowego odcinka łączącego  ulice Chmieleńską i Zamkową, a propozycja Rady Miasta jest taka…

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby rozpoczęło działalność w 2017 roku, początkowo rejestrując się jako stowarzyszenie powiatowe. Następnie w 2018 roku odbywało się zebranie walne stowarzyszenia, po którym nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do najważniejszych spośród celów statutowych stowarzyszenia zaliczyć należy: Rozwój demokracji miejskiej…

„Jestem Kaszubą” – wyniki konkursu

  Spośród dziesięciu prac konkursowych nadesłanych przez uczniów szkół znajdujących się w gminie Kartuzy, Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Biankowska – przedstawicielka Gminy Kartuzy, Jolanta Czerwińska – przedstawicielka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział Kartuzy oraz Tomasz Słomczyński – przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby, nagrodziła najlepsze prace. Gratulujemy zwyciężczyniom konkursu „Jestem…