Ukraina 🇺🇦

Od pierwszych chwil napaści na Ukrainę intensywnie angażujemy się w pomoc osobom dotkniętym wojną. Uruchomiliśmy Centrum Wsparcia Uchodźców, które bez wsparcia naszych Darczyńców nie miałoby szans działać.

Przez miesiąc działalności wydaliśmy ponad 8,1 tony darów w postaci żywności, leków, odzieży, środków higienicznych. Na dzień 31 marca 2022, w miesiąc i cztery dni po agresji Rosji na Ukrainę, mamy pod stałą opieką 1274 uchodźców. Każdego dnia przybywają kolejne osoby. To są ogromne nakłady kosztów i rzeczy potrzebnych jako pomoc humanitarna. Codziennie ok. 100 rodzin zgłasza się do nas po same paczki z żywnością. Bez wsparcia finansowego CWU przetrwa maksymalnie kilka tygodni, a osoby dotknięte kryzysem wojny, które obecnie mamy pod opieką i te nowe, które codziennie się do nas zgłaszają, pozostaną bez pomocy. Nieprzerwanie prowadzimy zbiórki darów, które po segregacji i opisaniu przekazujemy w ramach punktu pomocy uchodźcom, a także bezpośrednio do Ukrainy.

Organizujemy pracę ponad 60 wolontariuszy własnych, współpracujemy również z wolontariatami trzech szkół średnich. Organizujemy punkty pomocy interwencyjnej, zapewniając opiekę i zaspokojenie pierwszych potrzeb, prowadzimy bazę noclegów – jak dotąd udało się znaleźć schronienie 200 uchodźcom. Zapewniamy kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną, formalną. 29 marca uruchomiliśmy kursy języka polskiego dla pierwszych dwóch grup uchodźców – 24 osób. Właśnie ruszają kolejne grupy dla następnych 36 osób.

Równolegle prowadzimy wiele innych działań niezbędnych w sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, w obliczu wojny i niespotykanej od kilkudziesięciu lat fali migracji.

Centrum Wsparcia Uchodźców, które stanowi obecnie naszą główną działalność nie utrzyma się bez Państwa wsparcia dłużej niż 2-3 tygodnie. Niezbędna jest regularna pomoc, która pozwoli na kontynuowanie naszej misji. Nasze główne wydatki to interwencyjne zakupy żywności (gdy kończą się dary ze zbiórek, a nie można pozostawić przychodzących bez wsparcia) oraz zatrudnienie osób do obsługi CWU, głównie osoby z Ukrainy ze względu na znajomość języka, w tym dwie panie uchodźczynie.