O nas

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby działa na rzecz rozwoju regionu od 2017 roku.

Dzięki zaangażowaniu w sprawy społeczne otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Jesteśmy zgraną grupą społeczników działających na rzecz naszego regionu.

Działamy transparentnie – dokumenty rejestrowe i sprawozdania dostępne są tutaj.

Aktualna struktura organów stowarzyszenia:

ZARZĄD

Krzysztof Rek – przewodniczący, Barbara Kramp – wiceprzewodnicząca, Adrian Pawłowski – wiceprzewodniczący, Alicja Szymichowska-Steinka – skarbnik, Danuta Rek – członkini zarządu, Karolina Janczukowicz – członkini zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

Elżbieta Kowalewska – przewodnicząca, Emilia Kaczmarek – członkini komisji.

Każdy z nas posiada inne kompetencje, jednocześnie świetnie się uzupełniamy.

Do tej pory udało nam się przeprowadzić mnóstwo działań na rzecz lokalnej społeczności, kultury i historii Kaszub oraz promowania postaw obywatelskich.

Bierzemy czynny udział w życiu naszej małej ojczyzny, współpracujemy z organizacjami lokalnymi jak też międzynarodowymi.

 

W ramach współpracy z Fundacją Kaszubską współtworzymy Kaszubski Uniwersytet Ludowy, w którym promujemy naukę języka kaszubskiego oraz organiujemy międzypokoleniowe zajęcia dla seniorów i młodzieży.

Zajmujemy się także pomocą humanitarną do krajów ogarniętych wojną, utworzyliśmy Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach i Gdansku.

 

 

Organizujemy konwoje humanitarne, które docierają do najbardziej potrzebujących.

Organizujemy ,,Most Humanitarny,, z eur zach do ukrainy który daje kontynuowane nieustanne wsprcie, pomoc medycznnazywnosciowa i w odbudowie

Nasz działalność jest jawna i transparentna. Na bieżąco można śledzić nasze działania na fanpage Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby na Facebooku, a także w corocznych sprawozdaniach finansowych. Pomagamy, wkładając w to 100% naszego czasu, sił i serca. Pomagamy, bo tak trzeba. Pomóżcie nam pomagać innym.

Nasz działalność jest jawna i transparentna. Na bieżąco można śledzić nasze działania na fanpage Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby na Facebooku, oraz Centrum Wsparcia Uchodźców, również na Fb, a także w corocznych sprawozdaniach finansowych. Pomagamy, wkładając w to 100% naszego czasu, sił i serca. Pomagamy, bo tak trzeba. Pomóżcie nam pomagać. 

Można nas odwiedzać też na stronie internetowej www.otwartekaszuby.pl

Od pierwszych chwil napaści na Ukrainę intensywnie angażujemy się też w pomoc osobom dotkniętym wojną. Uruchomiliśmy Centrum Wsparcia Uchodźców, które bez wsparcia naszych Darczyńców nie miałoby szans działać.

Przez miesiąc działalności wydaliśmy ponad 8,1 tony darów w postaci żywności, leków, odzieży, środków higienicznych.

Na dzień 31 marca 2022, w miesiąc i cztery dni po agresji Rosji na Ukrainę, mamy pod stałą opieką 1274 uchodźców. Każdego dnia przybywają kolejne osoby. To są ogromne nakłady kosztów i rzeczy potrzebnych jako pomoc humanitarna. Codziennie ok. 100 rodzin zgłasza się do nas po same paczki z żywnością.

Bez wsparcia finansowego CWU przetrwa maksymalnie kilka tygodni, a osoby dotknięte kryzysem wojny, które obecnie mamy pod opieką i te nowe, które codziennie się do nas zgłaszają, pozostaną bez pomocy.

Nieprzerwanie prowadzimy zbiórki darów, które po segregacji i opisaniu przekazujemy w ramach punktu pomocy uchodźcom, a także bezpośrednio do Ukrainy.

Zorganizowaliśmy już 6 transportów humanitarnych do Ukrainy. W drodze powrotnej nasze busy i autobus przetransportowali ponad 300 uchodźców do miejsc zakwaterowania.

Organizujemy pracę ponad 60 wolontariuszy własnych, współpracujemy również z wolontariatami trzech szkół średnich. Organizujemy punkty pomocy interwencyjnej, zapewniając opiekę i zaspokojenie pierwszych potrzeb, prowadzimy bazę noclegów – jak dotąd udało się znaleźć schronienie 200 uchodźcom. Zapewniamy kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną, formalną. 29 marca uruchomiliśmy kursy języka polskiego dla pierwszych dwóch grup uchodźców – 24 osób. Właśnie ruszają kolejne grupy dla następnych 36 osób.

Równolegle prowadzimy wiele innych działań niezbędnych w sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, w obliczu wojny i niespotykanej od kilkudziesięciu lat fali migracji.

Centrum Wsparcia Uchodźców, które stanowi obecnie naszą główną działalność nie utrzyma się bez Państwa wsparcia dłużej niż 2-3 tygodnie. Niezbędna jest regularna pomoc, która pozwoli na kontynuowanie naszej misji. Nasze główne wydatki to interwencyjne zakupy żywności (gdy kończą się dary ze zbiórek, a nie można pozostawić przychodzących bez wsparcia) oraz zatrudnienie osób do obsługi CWU, głównie osoby z Ukrainy ze względu na znajomość języka, w tym dwie panie uchodźczynie.

W imieniu naszych Podopiecznych prosimy o wsparcie.