Zajęcia odbywają się:

W Gdańsku – ul. Hołdu Pruskiego 6, I piętro.

W Kartuzach – ul. Klasztorna 1, pokój 14 I piętro.