Gdańsk, 2020-01-13

Nauczyciele języka angielskiego

Dyrekcja Liceów,

Stowarzyszenie „Otwarte Kaszuby” oraz gdański oddział Stowarzyszenia „The English Speaking Union” mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w okręgowym etapie 23 edycji międzynarodowego konkursu przemawiania w języku angielskim „Public Speaking Competition”, mającego się odbyć 11 lutego 2020 roku w Gdańsku.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie i wygłoszenie pięciominutowego przemówienia na temat związany z ogólnym mottem konkursu, brzmiącym „Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced”. Tytuł oraz sam temat przemówienia należy do ucznia. Uczeń powinien przemówienie wygłosić a nie odczytać, chociaż może korzystać z notatek. Nie powinien on jednak sprawiać wrażenia że czyta, lub że nauczył się tekstu na pamięć. Po wygłoszeniu przemówienia, uczeń odpowiada na pytania z sali dotyczące treści swojej wypowiedzi.

Zadaniem jury, składającego się z pracowników Uniwersytetu Gdańskiego współpracujących z naszymi Stowarzyszeniami, będzie wytypowanie pięciorga uczniów, którzy będą reprezentowali Pomorze w ogólnopolskich finałach odbywających się w sobotę, 21 marca 2020, w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Zwycięzca finałów ogólnopolskich weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu w Londynie, 11 – 15 maja br., gdzie reprezentanci różnych krajów przedstawią swoje przemówienia.

Zasady oceny jakości wystąpień uczestników są opisane zestawie pt. „Guidance to speakers and judges”.

Zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu i zgłoszenie osób zajmujących trzy pierwsze miejsca (maksimum pięć) do etapu regionalnego który odbędzie się w Gdańsku. Zgłoszenie uczestników mających brać udział w konkursie prosimy przesłać do 06.02.2020. na adres [email protected] W załączonej tabelce proszę wpisać imiona i nazwiska uczniów, tytuły przemówień, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela anglisty, który opiekuje się konkursem.

W przypadku, gdy szkoła jest zainteresowana przeprowadzeniem spotkania z uczniami lub nauczycielami, aby dowiedzieć się więcej o konkursie, jego kryteriach lub o samym przemawianiu publicznym, zachęcamy do kontaktu z dr Karoliną Janczukowicz – pracownikiem Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim, która zajmuje się retoryką mówioną i od wielu lat przeprowadza ten konkurs, lub z dr Piotrem Kuropatwińskim, przewodniczącym gdańskiego oddziału Stowarzyszenia „The English Speaking Union” i przewodniczącym jury konkursu.