Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby złożyło dwa projekty w otwartym konkursie ofert na zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach. Szczegóły konkursu dostępne są tutaj.

W sferze „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego” zwycięski okazał się nasz filmowy konkurs dla młodzieży „Jestem Kaszubą”.

Z kolei w obszarze „turystyka i krajoznawstwo” zwyciężył nasz projekt dotyczący promocji Kaszubskiego Szlaku Pieszego.

Szczegóły obu projektów opublikujemy już wkrótce 🙂