Wzięliśmy udział w Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Skrzydła Pomorza.

Była to bardzo interesująca konferencja dotycząca działalności NGOsów.

Program był bardzoł urozmaicony,

Wysłuchaliśmy panelu „Z młodzieżą czy dla młodzieży? O inicjatywach pokoleń ZŹŻ na Pomorzu”, poprowadzonego przez Marcina Karwowskiego ze Stowarzyszenie Pozytywni.

Kolejnym tematem były „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027- wyzwania i szanse dla współpracy sektora obywatelskiego”,który poprowadził Marcin Fuchs (Dyrektor DepartamentuEuropejskiego Funduszu Społecznego z Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego).

Kolejny dotyczył „Internetu i nowych technologii w NGO. Czy leci z nami pilot?” Prowadzącym był Tomasz Keler z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Bartłomiej Engelbrecht z Fundacja Dla Was.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Piotr Gliński (Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiesław Byczkowski (Wicemarszałek Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego), a także Piotr Stec (Prezes Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).

Poznaliśmy wiele interesujących osób z różnych organizacji pozarządowych, działających w Województwie Pomorskim, Nawiązaliśmy dużo nowych relacji i zainspirowani wróciliśmy z nowymi pomysłami.

Tego typu spotkania są bardzo potrzebne i iinspirujące do działania. Bardzo się cieszymy z możliwości więcia udzału w ten konferencji.