Ruszyliśmy z kolejnym projektem dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Jego celem jest wsparcie uchodźców w wielu obszarach.

W obszarze zdrowia psychicznego – w języku polskim oraz ukraińskim.

W zakresie usług poradnictwa zawodowego (w języku polskim i ukraińskim).

Organizujemy warsztaty edukacyjne (przy wsparciu tłumacza) o tematyce takiej jak:

komunikacja interpersonalna,

zasady asertywności,

skuteczne rozwiązywanie konfliktów,

zarządzanie czasem,

techniki radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami kryzysowymi.

A także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości:

własna działalność gospodarcza,

katalog możliwości generowania dochodu dostępny w polskim systemie prawnym,

postawa przedsiębiorcza w poszukiwaniu pracy.

Przeprowadzimy program integracji ze społeczeństwem polegający na odwiedzaniu ważnych dla Polski i regionu miejsc i obiektów, a także uczestnictwie w życiu kulturalnym Pomorza.

Chętni uczestnicy mogą skorzystać z zabiegu masażu rehabilitacyjnego.

Przeprowadzone zostaną także ćwiczenia ruchowe.

Zostaną również przygotowane materiały merytoryczne.

Program obejmować będzie transport, wyżywienie i bilety wstępu dla uczestników.