Mija rok, odkąd wojna objęła całe terytorium Ukrainy. Dla naszej organizacji był to rok ogromnych wyzwań. Udało nam się pomóc ponad 7000 ludzi. Dzięki Wam, naszym wolontariuszom oraz darczyńcom mogliśmy udzielić tej pomocy. Podziękowania należą się również naszym członkom i pracownikom. Wspólnie zmieniamy świat. Doceniamy Waszą pomoc, starania i widzimy Wasze otwarte serca

Na rynku w Kartuzach zorganizowaliśmy event upamiętniający smutną rocznicę napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę. Było bardzo nastrojowo i uroczyście. W imieniu Stowarzyszenia głos zabrali wiceprzewodniczący Adrian Pawłowski oraz wiceprzewodnicząca Aleksandra Cieszyńska.

Dziękujemy Annie Wołczeckiej za przygotowanie części artystycznej.