24 listopada 2022 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli pomorskich senioralnych organizacji pozarządowych, w której wzięli udział członkowie naszego stowarzyszenia.

Podczas wydarzenia poruszaliśmy kwestię obszarów dotyczących współdziałania, jako skutecznej metody rozwoju organizacji oraz mówiliśmy o walorach prowadzenia poszczególnych form aktywności społecznej.

Do tej pory zrealizowaliśmy dwa projekty skierowane do seniorów „Bo wiek to tylko liczba” i „Żyj pełnią życia bez względu na wiek”.

Zauważyliśmy ogromną potrzebę kontynuowania tego typu projektów wśród lokalnej społeczności.

W najbliższym czasie będziemy starali się poszerzać ofertę zajęć skierowanych do naszych seniorów.