Od ponad dwudziestu lat przeprowadzane są w Polsce regionalne i międzyregionalne (ogólnokrajowe) eliminacje do Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego (International Public Speaking Competition). Organizatorem i twórcą tego konkursu dla młodzieży licealnej jest English Speaking Union (ESU) czyli „Stowarzyszenie Ludzi Mówiących po Angielsku” – międzynarodowa organizacja ciesząca się patronatem Królowej Elżbiety II, która ma swoją siedzibę w Londynie oraz posiada swoje oddziały w ponad pięćdziesięciu krajach na sześciu kontynentach.

Myślą przewodnią tej organizacji jest chęć szerzenia porozumienia między narodami poprzez propagowanie mówienia w języku angielskim. ESU organizuje konkurs przemówień dla licealistów z całego świata, zapraszając zwycięzców krajowych eliminacji na finały międzynarodowe do Londynu. Dzięki temu młodzież z najróżniejszych krajów ma okazję nie tylko ze sobą rywalizować, ale też się poznać osobiście, wziąć udział we wspólnych warsztatach i poszerzać swoje horyzonty. Następnie bagażem doświadczeń tam zdobytych może się dzielić z kolegami i koleżankami u siebie w kraju.

Region Pomorski organizuje eliminacje regionalne od momentu zaistnienia tego konkursu w Polsce. Brała już w nim udział nie tylko młodzież Trójmiasta, ale również Elbląga, Kwidzyna, Pruszcza Gdańskiego, a od kilku lat też Chojnic czy Wejherowa. W tym roku współpracując ze stowarzyszeniem Otwarte Kaszuby, udało się nawiązać współpracę z liceami w Kartuzach, co zaowocowało uczestnictwem trojga uczniów z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach w tym konkursie oraz zakwalifikowaniem się jednego z nich, Piotra Grzywacza, do finałów ogólnopolskich w Bydgoszczy.

W trakcie konkursu uczniowie wygłaszają 5-minutowe przemówienia na dowolnie sformułowany temat związany z mottem konkursu, innym na każdy rok. W tym roku brzmi ono: „The best way to predict the future is to invent it” (Najlepszym sposobem aby przewidzieć przyszłość jest ją wymyślić). Następnie odpowiadają na pytania z sali, a jury wybiera spośród uczestników pięcioro laureatów, którzy biorą potem udział w finałach ogólnopolskich.

Najważniejsze kryteria oceny to treść oraz styl i technika. Oznacza to, że ocenie podlega kunszt z jakim mówcy udało się przekazać treści zawarte w wygłaszanym przemówieniu. Warto pamiętać, że oczekuje się od mówcy przemawiania, ale nie odczytu czy recytacji, czyli należy mieć dobrze przygotowaną mowę, która nie jest wyuczona na pamięć. Sposób odpowiedzi na pytania jest również ważnym kryterium, pokazującym jakość języka oraz ogólne zdolności retoryczne uczestnika.

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby ma za swój cel między innymi promowanie mieszkańców Kaszub oraz samego regionu poza jego granicami. Konkurs, który umożliwia uczniom kaszubskich liceów porównywanie i prezentowanie swoich umiejętności krasomówczych na arenie ogólnopolskiej, a docelowo również międzynarodowej, wydaje się idealną przestrzenią dla realizacji celów stowarzyszenia. Pozostaje nam mieć nadzieję, że z roku na rok będzie on coraz bardziej popularny, a co za tym idzie, będzie prowokował naszą młodzież do rozwijania kultury słowa mówionego jednocześnie szlifując znajomość języka angielskiego.