W dniu 20.06.2022 wzięliśmy udział w spotkaniu Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w Kartuskim Centrum Kultury.

W trakcie spotkania mogliśmy wymienić się wiedzą i doświadczeniem z wieloma organizacjami społecznymi, a także zaprezentować nasze działania i projekty oraz plany na przyszłość.

Nawiązaliśmy z nimi bliższe kontakty, które z pewnością w przyszłości zaowocują wspólnymi projektami.

Poznaliśmy wspaniałych ludzi „którym chce się chcieć”. Byli dla nas inspiracją.

Wśród nich wyróżniały się przedstawicielki Stowarzyszenia Seniorów „Alternatywa” z Ziemi Słupskiej, które zaprezentowały oryginalne stroje.

Bardzo dziękujemy Kartuskie Centrum Kultury za to, że mogliśmy wziąć udział w tym spotkaniu.