24 sierpnia 2022 odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby. Kto nie mógł fizycznie w nim uczestniczyć towarzyszył nam on-line.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działań zarządu ostatniej kadencji.

Przewodniczący Krzysztof Rek zapoznał członków ze sprawozdaniem finansowym, które otrzymało przychylną opinię komisji rewizyjnej.

W dalszej części zebrania osoby kandydujące do zarządu stowarzyszenia przedstawiły swoje kandydatury oraz własne wizje dalszego rozwoju stowarzyszenia.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby jednogłośnie został Krzysztof Rek.

Wiceprzewodniczącą została Barbara Kramp.

Wiceprzewodniczącą została Aleksandra Cieszyńska

Wiceprzewodniczącym został Adrian Pawłowski

Sekretarzem został Edmund Kestner

Skarbnikiem została Alicja Szymichowska-Steinka

Członek Zarządu Danuta Rek

Członek Zarządu Karolina Janczukowicz.

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

PRZEWODNICZĄCA

Agnieszka Górnowicz
Krzysztof Kuźmicki
Elżbieta Kowalewska
Emilia Kaczmarek

Po zakończeniu części wyborczej dyskutowano o dalszych kierunkach rozwoju stowarzyszenia.