Nasze stowarzyszenie otrzymało w ostatnim czasie ogromne wsparcie od Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie.

Przekazane środki umożliwią powołanemu przez nas Centrum Wsparcia Uchodźców świadczenie kompleksowej pomocy dla osób przybywających do nas z terenów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie.

Niejednokrotnie osoby te borykają się z ciężkimi traumami i trudnościami asymilacyjnymi w naszym kraju. Pragniemy umożliwić im jak najszersze wsparcie zarówno psychologiczne, jak też związane z załatwianiem niezbędnych formalności pozwalających na legalizację ich pobytu w naszym kraju.

Integracja z lokalną społecznością również wpisuje się w zakres naszych działań.

Jednocześnie wsparcie Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona pomaga nam w sprawnym organizowaniu transportów humanitarnych, które docierają do ludności cywilnej w obszarach dotkniętych działaniami wojennymi.

Bardzo dziękujemy w imieniu Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby i naszych podopiecznych.