W okresie od kwietnia do grudnia 2022r dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Powiatu Kartuskiego zrealizowaliśmy warsztaty aktywizacji seniorów, w których udział wzięli seniorzy z gmin Kartuzy, Sulęczyno oraz Somonino. Bardzo dziękujemy OSP w Sulęczynie oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kartuzach za udostępnienie pomieszczeń z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, zajęciach tanecznych, terapii śmiechem, a także w warsztatach ,,Bliżej Natury,,.

Wszystkie aktywności były przeprowadzone przez doświadczonych i wyspecjalizowanych instruktorów oraz wykładowczynie. W każdym spotkaniu dodatkowo brali udział wolontariusze Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby.

Uczestnicy wskazywali na duży profesjonalizm osób prowadzących zajęcia, które poprawiły ich sprawność zarówno intelektualną jak i fizyczną. Byli wdzięczni za miło spędzony czas i umożliwienie im zawarcia nowych relacji z innymi seniorami.

Zauważyliśmy, że aktywność społeczna seniorów biorących udział w projekcie bardzo wzrosła. Na ich prośbę Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby utworzyło Powiatowy Klub Seniora i obiecaliśmy w miarę naszych możliwości wrócić z zajęciami/warsztatami i spotkaniami od lutego 2023 r.