Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby
wdraża model wsparcia

„Szansa na Sukces Uchodźców” w ramach powierzonego grantu
Dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest: Podniesienie umiejętności
podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce
z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z
dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców
z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą

wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
Wartość grantu: 388 489,50 PLN

Wkład ze środków europejskich wynosi: 94,29% – 366 306,75 PLN

Okres realizacji projektu:
od 01.11.2022r. do 30.04.2023r.

Działania zaplanowane w projekcie: „Szansa na Sukces Uchodźców”
1) Diagnoza kompetencji i potrzeb (2h);
2) Zajęcia z języka polskiego – grupa początkująca/średniozaawansowana
(30h);
3) Zajęcia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych i kompetencji
społecznych, minimalnie 4 moduły, średnio 72h:

4) Wsparcie psychologiczne (średnio 2-3h wsparcia indywidualnego dla
uczestnika)
5) Wsparcie prawnicze (średnio 2-3h wsparcia indywidualnego dla
uczestnika)
6) Walidacja efektów kształcenia (2h);

Kontakt:
Biura Projektu mieszczą się przy:
1) ul. Dworcowej 13A/10, 83-300 Kartuzy;
2) ul. Hołdu Pruskiego 6, 80-321 Gdańsk-Oliwa;
Tel. 695 127 816
mail: kontakt@otwarte-kaszuby